Hanke
Kehittämishanke - 192212

Varsinais-Suomen ruokasektorin koordinaatiohanke

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

01.09.2022 - 31.03.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Korona pandemia on vaikuttanut ruokasektorin yrityksiin eri tavoin. Osalle ruokasektorin yrityksistä se on avannut uusia kuluttajamarkkinoita lisääntyneen suoramyynnin ja verkkokaupan kautta ja osalle se on aiheuttanut myynnin radikaalia vähenemistä lähinnä ravintola- ja tapahtuma-alan rajoituksista johtuen. Yritykset tulevatkin tarvitsemaan tukea liiketoimintansa saamiseksi takaisin kasvu-urille ja esimerkiksi uusien tuotteiden lanseeraamiseksi markkinoille sekä uusien markkinointi- ja myyntikanavien löytämiseksi. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö, ilmastonmuutos, työvoimapula ja digitalisaatio haastavat yrityksiä kehittämään liiketoiminnan prosessejaan sekä uusiutumaan yhä kiihtyvämpään tahtiin. Teemat nousivat Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa hankkeen yrityshaastatteluissa. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset ruokasektorin yritykset eli Annex I –tuotteita eli maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä Non-Annex I –tuotteita eli elintarvikkeita valmistavat yritykset maaseutualueella. Toissijaisena kohderyhmänä ovat ruokasektorin sidosryhmät ja yritykset, Varsinais-Suomen kunnat ja alan opiskelijat. Lisäksi hyödynsaajina ovat ruokasektoriin verkottuvat toimialat, kuten logistiikka, ICT, matkailu sekä biotalous. Hankkeen päätavoitteena on lisätä ruokasektorin yritysten kasvupotentiaalia ja kehittymismahdollisuuksia uusien verkostojen ja kumppanuuksien, aktiivisen vuoropuhelun sekä tiedonvaihdon ja -välityksen avulla. Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin. Työpaketti 1 Yritysten kehittymisen ja kasvun tukeminen, Työpaketti 2 Ruokaketju näkyväksi ja Työpaketti 3 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Hankkeen tuloksena varsinaissuomalaisten ruokasektorin yritysten kilpailukyky on kasvanut ja kehittämistoiminta on entistä aktiivisempaa. Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston Brahea-keskus ja osatoteuttajina Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä sekä Paraisten kaupunki.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

192212

Aloituspäivämäärä

01.09.2022

Loppumispäivämäärä

31.03.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt