Hanke
Kehittämishanke - 128818

Varsinaissuomalaisten puutuotealan yritysten digiloikka

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.07.2020 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Puutuotealalla asiakkaat hyödyntävät yhä enemmän digitaalisia palveluja ja sähköisiä kanavia. Myös asiakasyritykset odottavat tuotantoyrityksiltä sähköistä asiointimahdollisuutta ja nopeaa toimitusta. Puutuotealan yritysten on pysyttävä kehityksessä mukana panostamalla digitaaliseen markkinointiin ja verkkokauppaan. Lisäksi yrityksillä on koulutustarpeita liittyen toiminnanohjaukseen, ympäristöosaamiseen ja -viestintään sekä tietosuojaan. Varsinaissuomalaisten puutuotealan yritysten digiloikka -hankkeessa on mukana 3 yritystä: Puutavaraliike Larjama ky, Tecdoma Oy ja Okmatek. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.8.2020-31.12.2022. Hankkeella tuetaan yritysten kasvumahdollisuuksia sekä liiketoiminnan kehittymistä. Hankkeen toimenpiteiden myötä yritykset saavat uusia asiakkaita ja asiakkuuksia ja yritysten markkinoinnin tehokkuus kasvaa sähköisten markkinointi- ja kauppatapojen kautta. Yhteiset toimenpiteet lisäävät yritysten välistä yhteistyötä ja laajentavat verkostoja. Hankkeen toteuttaminen myös vahvistaa maaseutuyritysten palvelutarjontaa, tukee seuraavia askeleita kasvun saralla sekä mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen ja varmistaa nykyisten säilymistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

128818

Aloituspäivämäärä

31.07.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt