Hanke
Kehittämishanke - 38352

Varumärkesbygget Gamla Hamn

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

01.04.2017 - 24.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet går i korthet ut på att bygga grunden för varumärket Gamla Hamn, vars kärna kommer att utgöras av Vega och Jacobstads Wapen. Vi vill lyfta fram och marknadsföra de historiskt värdefulla element som finns i Gamla Hamn i Jakobstad. Med krigsskadeståndsskonaren Vega och replikan Jakobstads Wapen som grund vill vi marknadsföra Gamla Hamn som ett kunskapscentrum som lyfter fram nejdens båtbyggartraditioner och Finlands krigsskadeståndshistoria. Både Wapnet och Vega har en potential att bli ett kunskapscentrum och ett populärt besöksmål, men först måste vi skapa synlighet och medvetenhet kring historien bakom de två fartygen och hela Gamla Hamn området. I vårt arbetssätt lägger vi särskilt fokus på samskapande (co-cretion), service design och storytelling. Vi lägger i projektet grunderna för ett besöksmål som dels förmedlar kunskap kring vår maritima lokalhistoria och Finlands krigsskadestånd, och dels lyfter fram regionens traditioner och kunskap inom båtbyggnad. Genom projektet bidrar vi till att Gamla hamn på sikt inlöser sin plats som Jakobstadsregionens intressantaste besöksmål. Genom samverkan och nätverksbyggande bygger vi upp en stödtrupp som efter projektets slut kan fortsätta arbete kring Vega, Jakobstad Wapen och Gamla Hamn området.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

38352

Aloituspäivämäärä

01.04.2017

Loppumispäivämäärä

24.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt