Hanke
Investointihanke - 288751

Vasankarin kodan rakentaminen

Vasankarin kyläseura ry

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Vasankarin Puskarannan satamaan grillikota.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288751

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt