Hanke
Kehittämishanke - 266824

Vasikankasvatuksen ABC – VAKKA

Satafood Kehittämisyhdistys ry

- 29.04.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Satafood Kehittämisyhdistys ry, Faba osk., Emovet Oy ja hankealueen maitotilat toteuttavat yhteistyössä Vasikkakasvatuksen ABC – VAKKA-hanketta. Tavoitteena on koota yhteen vasikan kasvatuksen parhaat käytännöt. Hanke koostuu kolmesta osa-alueesta. Ensimmäisessä osa-alueessa tavoitteena on vasikkamanagementin parhaiden käytäntöjen kuvaaminen niin täsmällisesti kuin mahdollista. Toisessa osa-alueessa kartoitetaan ja testataan uusia suositeltavia tai hyödyllisiä toimintamalleja asiantuntijatiedon jakamiseen. Näissä otetaan huomioon myös teollisuuden ja sidosryhmien tarpeet. Kolmannen osa-alueen tavoitteena on lisätä ammattitaitoa ja tuottaa alueelle uusi vasikkamanagement toimintamalli. Odotetut tulokset: Osaamistason nostaminen ja eläinaineksen tuotannollisen potentiaalin nousu. Tuottajien kasvava ammattitaito ja osaaminen geneettisen potentiaalin hyödyntämisessä. Vaikuttavuus: Tilat ovat saaneet käyttöönsä ohjeistusta ja toimintamalleja, jotka ovat hyödynnettävissä myös hankeajan jälkeen. Tilojen ammattitaito on lisääntynyt ja alueen maitotilojen valtakunnallinen kilpailukyky paranee. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon alueella 1.2.2024-30.4.2027. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankealueen maitotilat, välillisesti hyötyä kertyy koko maidon arvoketjulle ja hankealueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266824

Loppumispäivämäärä

29.04.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt