Hanke
Kehittämishanke - 27632

Vastaanottava Tunturi-Lappi – ympäristöluotsaus maahanmuuttotyön menetelmänä

Maaseudun Sivistysliitto ry

01.09.2016 - 16.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kolarin kunnassa on Suomen punaisen ristin ylläpitämä 144-paikkainen vastaanottokeskus turvapaikanhakijoille. Suurin osa vastaanottokeskuksen asiakkaista koostuu perheistä ja nuorista. Huhtikuussa 2016 Kolarin kunta on päättänyt myöntää Ely-keskuksen kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti kuntapaikan 20:lle myönteisen oleskeluluvan saaneelle henkilölle. Tunturi-Lapin alueen kunnilla ei ole vielä vakiintunutta toimintamallia, jonka kautta ne pystyisivät tukemaan humanitaarisen vastaanoton kautta tulevia kuntalaisia heidän kotoutumisessaan uuteen ympäristöön. Hankkeen kautta kuntiin luodaan ja kehitetään ympäristöluotsauksen toimintamalli, jonka kautta pystytään tukemaan humanitaarisen vastaanoton kautta tulleita kuntalaisia kotoutumaan Kolariin ja koko Tunturi-Lapin alueelle. Ympäristöluotsausta on jo käytetty laajasti liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuurityössä. Maahanmuuttotyössä ympäristöluotsauksella tarkoitetaan ihmisten tutustuttamista, osallistamista ja kiinnittymistä uuteen ympäristöönsä ja omaan lähiyhteisöönsä. Luotsaus perustuu ihmisten yhdessä tekemiseen ja erilaisiin toiminnallisiin ja luoviin menetelmiin, joiden kautta sisältöjä tehdään tutuiksi. Vastaanottava Tunturi-Lappi -hankkeessa luodaan moniammatillinen verkosto Maaseudun Sivistysliiton, paikallisten yhdistysten ja järjestöjen sekä SPR:n ja kuntien välille. Tällä varmistetaan toiminnan asiakaslähtöisyys ja paikallisen osaamisen kasvattaminen sekä toiminnan jatkuvuus myös hankkeen jälkeen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

27632

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

16.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt