Hanke
Kehittämishanke - 270847

Vatata hanke

Vantaanjoen kalatalousalue

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hanke selvittää Vantaanjoen valuma-alueen vesien omistajien tarvetta, tahtotilaa ja edellytyksiä luoda yhteishanke tai hankkeita, veden laadun parantamiseksi tai virkistyskäytön edellytysten parantamiseksi. Selvitys- ja aktivointihankkeen on tarkoitus olla ensimmäinen osa kokonaisuutta, jossa tähdätään yhteishankkeiden tai hankkeiden avulla laaja-alaisten kunnostustoimenpiteiden toteutuksiin, sekä veden laatua parantavien toimien, että virkistyskäytön tehostavien toimien osalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

270847

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt