Hanke
Kehittämishanke - 50314

Vauhdin hurmaa Sompiossa – uudet digitaaliset sisällöt ja ympäristöt sodankyläläisessä kulttuuriperintötyössä

Sodankylän kunta

01.08.2017 - 20.11.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Digitaalisten ympäristöjen ja -sisältöjen luomiseen tarkoitettu hanke pyrkii vastamaan kulttuuriperintötyön toimintaympäristön muutoksiin luomalla kulttuuriperinnöstä digitaalista, elämyksellistä sisältöä. Hankkeessa tuodaan uusien välineiden kautta näkyväksi paikallista kulttuuriperintöä ja paikallisidentiteettiä vahvistamalla vaikutetaan yhteisöllisyyden muodostumiseen. Hankkeessa vastataan toimintakentän muutokseen kahtaalta: suunnaten huomio paikallisyhteisöön ja toisaalta laajemman yleisön tavoittamiseen verkkoympäristöjen kautta. Hankkeen kautta palkattu asiantuntija keskittyy hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, hahmottaen digitaalisia ratkaisuja paikalliskulttuurin, kulttuurimaiseman ja viihtymisen keinoihin, jotka limittyvät luontevaksi osaksi jo tehtyä kulttuuriperintötyötä ja kulttuurimatkailua. Hankkeen tavoitteena on tuottaa näyttelytoimintaan innovatiivisia ja elämyksellisiä digitaalisia ratkaisuja, sekä luoda www-sivut ja verkkoaineistoja sähköisessä ympäristössä tapahtuvaan kulttuuriperintötyöhön. Verkkoympäristö ja sosiaalinen media otetaan mukaan viestintä- ja markkinointikanavaksi, jotta yhteisöllisen sisällöntuotannon hyödyt: joustavuus ja reaaliaikaisuus saadaan aktiiviseen käyttöön. Museokohteiden näyttelyratkaisuissa luodaan osallistavia sisältöjä, jossa museoyleisö pyritään aktivoimaan vuorovaikutukselliseen toimintaan mm. sisällöntuotantoon. Digitaalisilla ratkaisuilla pyritään luomaan ja vahvistamaan verkostoja alueellisten kulttuurintoimijoiden ja kulttuurikohteiden kesken. Tarinoita ja perimätietoa pyritään myös keräämään paikallisilta asukkailta haastatteluin ja tarinatyöpajojen avulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

50314

Aloituspäivämäärä

01.08.2017

Loppumispäivämäärä

20.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt