Hanke
Kehittämishanke - 29529

Vauhtia vesienhoitoon -kärkihanke Pirkanmaalle

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

31.07.2016 - 19.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vauhtia Vesienhoitoon ¿ Kärkihanke Pirkanmaalle on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) tiedonvälityshanke. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2019. Hankkeessa luodaan Pirkanmaalle vahva ja aktiivinen vesistökunnostajien verkosto, jolla on käytössä hyvät työvälineet ja vakiintunut toimintamalli aktiiviseen toimintaan. Hankkeen myötä vesistökunnostustoimintaan on saatu mukaan uusia toteuttajatahoja ja rahoittajia. Hankkeen päättyessä Pirkanmaan vesistökunnostusneuvonnalle on muotoutunut hankekokemusten pohjalta pysyvä toimintamalli ja rahoituspohja, jolla toimintaa jatketaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hanke toimeenpanee Pirkanmaalla hallituksen tavoitteita vesien kuormituksen vähentämiseksi ja vesienhoidon toimenpideohjelmien toimien edistämiseksi. Hanke myös tukee hallituksen edistämää digiloikkaa ottamalla uutta tiedonvälitystekniikkaa käyttöön vesistökunnostustoimien edistämisessä. Hankkeen tavoitteena on nostaa vesien hyvästä tilasta huolehtiminen koko maakunnan vetovoimatekijäksi. Hanke nostaa vesiensuojelun kaikkien yhteiseksi asiaksi ja innostaa asukkaita toimimaan yhteisen tavoitteen eteen. Tavoitteena on, että konkreettisten kunnostustoimien määrä lisääntyy. Tavoitteiden toteutuminen tukee pienyrittäjien toimintaa ja lisää alueen sekä maaseudun elinvoimaisuutta, asumisviihtyvyyttä ja houkuttelevuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29529

Aloituspäivämäärä

31.07.2016

Loppumispäivämäärä

19.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt