Hanke
Kehittämishanke - 62230

Vauhtia vientiin Pohjoismaista

Suomen Yrittäjäopisto Oy

28.02.2018 - 10.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toimenpiteillä edistetään Pirkanmaan maaseutualueilla toimivien pk-yritysten kansainvälistymistä tukemalla viennin aloittamista pohjoismaisille markkinoille tai ohjataan jo viennin aloittaineita yrityksiä vientimyynnin tehostamisessa ja kehittämisessä. Pienten yritysten pääsemistä kansainväliselle markkinoille edesauttaa myös kokemusten vaihtaminen ja mahdollinen yhteistyö toisten yritysten kanssa. Hankkeeseen mukaan lähtevät yritykset saavat yrityskohtaista ohjausta, valmennusta ja tukea päästäkseen alkuun kansainvälistymispolullaan, selvittääkseen todellisia liiketoimintamahdollisuuksiaan uusilla markkinoilla ja lisäämään valmiuksia toimia pohjoismaisilla markkinoilla menestyksekkäästi. Yhteiset koulutukset mahdollistavat yrittäjien keskinäisen verkostoitumisen. Liiketoiminnan kehittämisellä ja kasvulla on selkeä vaikutus yritysten kilpailukykyyn. Pidemmällä aikavälillä tähdätään yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja kasvumahdollisuuksien lisäämiseen. Paikallisten tuotteiden/palveluiden vientiä edistettäessä edistetään samalla myös yritysten kasvua ja työllisyyttä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

62230

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

10.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu rajatulle määrälle muita yrityksiä kuin maa- ja metsätalousyrityksiä (yritysryhmähanke 75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt