Hanke
Kehittämishanke - 124594

Väylänvarren toimintaympäristön kehittämissuunnitelma

Väylänvarren kyläseura ry

31.01.2021 - 04.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda kestävän kehityksen mukainen, Väylänvarren kylien kehittämissuunnitelma, jossa kylän asukkaita, yrityksiä, mökkiläisiä ja yhdistyksiä aktivoidaan yhdessä suunnittelemaan ja kartoittamaan osaajia ja yrittämisen mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja elinkeinojen voimistamisen näkökulmasta. Hankkeessa kehitetään kyliä monipuolisen luonnon tarjoamien mahdollisuuksien kuten kalastuksen, porotilojen ja kesä- ja talviurheilun puitteissa. Hankkeen toimenpiteillä luodaan väylänvarren kylille kehittämissuunnitelma, joka antaa suunnan kylien tulevaisuuden kestävälle kehittämiselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

124594

Aloituspäivämäärä

31.01.2021

Loppumispäivämäärä

04.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt