Hanke
Kehittämishanke - 56278

Väylänvartta tunturiin ja takaisin – Alkuperäinen Lappi

Leader Tunturi-Lappi ry

31.12.2017 - 14.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Leader Tunturi-Lappi ry:n toiminta-alueella matkailu heijastuu toimijoiden kaikkeen arkeen ja juhlaan tavalla tai toisella. Lähes kaikki toiminta viittaa matkailuun, mikä on Tunturi-Lapin ehdoton vahvuus. Tunturi-Lapin matkailu perustuu pitkälti talvisesonkiin, joka on erittäin vahva ja lumiaktiviteetteihin perustuva. Kesämatkailua sekä sitä kautta ympärivuotisuutta, kestävää matkailua, pyritään kuitenkin pitkäjänteisesti nostamaan ja luomaan tuotteita, palveluja ja mahdollisuuksia yhä kestävämmin ja monipuolisemmin. Talvisesonki on vahvasti leimautunut matkailukeskusten ympärille, mutta kuluttajakäyttäytymisen pikkuhiljaa muuttuessa, ovat alueen varsinaisten keskusten ulkopuolella sijaitsevat kylät nousemassa arvoon arvaamattomaan. Näillä kylillä, pienillä toimijoilla, ei kuitenkaan ole vielä tietotaitoa tai käsitystä, mitä pitäisi tehdä, jotta ovet myös mahdollisesti kansainvälisille markkinoille avautuisivat. Väylänvartta tuntureille ja takaisin ¿ Alkuperäinen Lappi - Torniosta Enontekiölle ja Kittilään, Kirunasta Haparannalle - toimivien yritysten ja organisaatioiden osaaminen, suhteet ja yhteydet ulkomaille ovat tärkeitä ja niistä saatava hyöty halutaan ulottaa yhä laajemmalle alueelle. Matkailuyritykset etsivät tämän päivän trendien mukaisesti uusia yhteistyökumppaneita aidoista, lappilaisista kylistä, joiden erityistä kulttuuria ja palveluja tulisi voida tuotteistettua entistä paremmin. Tässä hankkeessa tehdään nimenomaan valtakunnan rajan ylittävään kylämatkailuun liittyviä toimenpiteitä sekä syvennetään Suomen puolen toimijoiden toimintaa. Toimenpiteiden toteuttajina ovat alueen kylät ja moninaiset järjestöt yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Yhteistyössä vahvojen toimijoiden kanssa luodaan hankkeessa yhteistyötoimintamalli, joka jatkuu myös hankkeen jälkeen konkreettisina tuloksina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

56278

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

14.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt