Hanke
Kehittämishanke - 269637

Vedenottamon suunnittelu Taipaleen pohjavesialueelle

Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta

- 23.11.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Sysmän asukkaat, vapaa-ajanasukkaat sekä alueella sijaitsevat maatilayritykset. Pohjois-Sysmän vesiosuuskunnalla on 123 jäsentä, joista 107 on veden käyttäjiä. Osuuskunta toimittaa vettä sekä yksityisille kotitalouksille, että alueella sijaitseville maatiloille. Hankkeen tarkoituksena on selvittää vedenottamon rakentamista Sysmän kunnan Taipaleen kylässä sijaitsevalle pohjavesialueelle. Uuden vedenottamon on tarkoitus turvata vesiosuuskunnan vedensaanti ja riittävyys sekä turvata Sysmän kunnan vesihuoltoa mahdollisten häiriö- ja kriisitilanteiden aikana. Hankkeen avulla selvitetään mahdollisen vedenottamon tarkempi paikka, veden laatu ja antoisuus sekä tehdään alustava kustannusarvio ja kannattavuuslaskelma.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269637

Loppumispäivämäärä

23.11.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt