Hanke
Kehittämishanke - 190713

VEKE- Vesistömatkailun kehittäminen Tervareitillä Kuhmossa, Sotkamossa ja Kajaanissa- kehittämishanke

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

31.03.2022 - 29.04.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vesistömatkailun kehittäminen Kainuun Tervareitillä Kuhmossa, Sotkamossa ja Kajaanissa – hankkeen (VEKE) tavoitteena on kehittää uusia vetovoimaisia reittejä ja kohteita hankkeen kuntien alueella. Näin rakennetaan vahvaa Kainuun Tervareitin vesistöreittibrändiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailijat ja matkailuyritykset sekä alueen kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat, joiden virkistysmahdollisuuksia koti- tai mökkikunnassa hankkeessa tehtävät toimet parantavat. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään eri työpakettiin, joista ensimmäisessä tehdään uusia ja kehitetään olemassa olevia sup-lautailu, melonta - ja veneilyreittejä. Tavoitteena on tehdä 28 reittiä. Näistä Sotkamossa sijaitsee 13 kpl, Kuhmossa 6 kpl ja Kajaanissa 8 kpl sekä kaikkien kuntien läpi menevä Kainuun tervareitti, joka pituudeltaan on noin 220 km. Kilometreissä mitattuna reittejä on kaikkiaan 480 km. Jokaisesta reitistä tehdään asiakaslähtöiset tekstikuvaukset kuvineen. Osasta reiteistä tuotetaan myös videoaineistoa. Kuudesta kärkireitistä tehdään lisätyn todellisuuden AR-sisällöt, jotka reitillä kävijä saa sovelluksen kautta reitillä liikkuessaan. Kaikki tehdyt reittikuvaukset viedään sähköisille alustoille sekä kuntien ja matkailukeskusten sivustoille, josta ne ovat helposti löydettävissä ja linkitettävissä eteenpäin esimerkiksi osaksi erilaisia tiedottamistoimia. Hankkeessa edistetään vesistömatkailuun liittyvää yritystoimintaa edesauttamalla mm. veneiden vuokrausta alustaratkaisujen avulla ja selvittämällä mahdollisuuksia parantaa veneiden tankkaus- ja siirtomahdollisuuksia. Hankkeessa panostetaan myös viestintään, jotta hankkeen toimet tavoittavat eri toimijat ja kohderyhmät. Tiedottaminen ja viestintä ovat keskeisiä hankkeen vaikuttavuuden takaamiseksi. Lisäksi hankesuunnitelmassa on kuvattu kuntakohtaiset investoinnit, joilla parannetaan vesistömatkailun infrastruktuuria. Kunnat tekevät omat erilliset investointihankehakemukset Leader-toimintaryhmille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

190713

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

29.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt