Hanke
Investointihanke - 281693

Vepsän vanhan koulun kattoremontti

Vepsänkyläläiset ry

- 30.07.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vepsän koulun kattoremontti -hanke pitää sisällään vuonna 1926 valmistuneen MRKY-statuksellisen koulurakennuksen katon uusimisen kolmiorimahuopakatteella ja rakennuksen ikkunoiden ja ovien kunnostamisen. Hankkeen toteuttaja on Vepsänkyläläiset ry. Työpaketti 1 pitää sisällään katon uusimisen ja se toteutetaan kilpailutettuna ostopalveluna. Työpaketti 2 käsittää ikkunoiden hiomisen, maalaamisen ja kittaamisen ja ovien kunnostamisen, ja sen kyläläiset tekevät talkootyönä. Koulun katto on päässyt huonoon kuntoon, ja selvitysten mukaan katon kunnostaminen on kiireellinen toimenpide. Toimenpiteillä katto saadaan vedenpitäväksi ja näin rakennuksen käyttöikä jatkuu kymmenillä vuosilla. Kunnostusta kaipaavat ikkunat ja ovet saadaan hankkeen aikana myös kuntoon. Tavoitteena on saada rakennus kuntoon ja laajentaa sen käyttöä kyläläisten tapaamis-, toiminta- ja harrastetilana. Yhdessä tehtävä talkootyö myös vahvistaa kyläläisten yhteishenkeä ja osallisuutta. Hankkeen hyödynsaajiin voidaan lukea sekä kyläläiset, mökkiläiset että muut joko tuttava- tai sukulaisuussuhteiden kautta Vepsänkylän vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt. Koululla järjestetään lukuisia erilaisille kohderyhmille suunnattuja tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin on vapaa pääsy. Hankkeen toteutusaika on touko–marraskuu 2024. Ikkunoiden ja ovien kunnostus aloitetaan toukokuussa, ja se jatkuu syksyyn saakka. Kattoremontti ajoittuu elokuuhun. Vepsänkylä sijaitsee Oulun kaupungin alueella. Kylä on osa entistä Ylikiimingin kuntaa ja siten luettavissa maaseutualueeksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

281693

Loppumispäivämäärä

30.07.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt