Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 258216

Verkon- ja rysäköysien vetokoneen hankinta

Kettunen Markku Veli Antero

14.08.2023 - 13.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa hankitaan verkon- ja rysäköysienvetokone helpottamaan kalastuksen fyysistä rasitusta ja lisäämään kalastusaluksen turvallisuutta. Vetokoneelle rakennetaan telineet kahteen kalastusalukseen, jotta konetta voidaan käyttää molemmissa veneissä tarpeen mukaan. Lisäksi vetokoneelle rakennetaan teline myös mönkijään talvikalastusta varten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

258216

Aloituspäivämäärä

14.08.2023

Loppumispäivämäärä

13.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt