Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 200685

Verkonvetolaite,verkkopaljut, kala-/jäälaatikot, lämpöväliasu, PLB-lähetin

Pohjois-Kallaveden Kala Oy

06.04.2022 - 30.03.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kalastuksen tehostaminen koneellisesti, saaliin arvon ja laadun kasvattaminen toimintaa ja ergonomiaa sekä turvallisuutta tehostamalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

200685

Aloituspäivämäärä

06.04.2022

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt