Hanke
Investointihanke - 294192

Verlan asiointilaituri

Verlan Seudun Kyläyhdistys ry

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Verlan Seudun Kyläyhdistys ry rakentaa talkootyönä Kouvolaan, Verlan kylälle asiointilaiturin palvelemaan yhteisesti Verlan alueen järvien, Suolajärven, Niskajärven ja Siikajärven vapaa-ajan- ja vakituisten asukkaiden sekä kalastajien ja muiden veneilijöiden asiointia Verlan kylän palveluiden piirissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

294192

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt