Hanke
Kehittämishanke - 111792

Vertikaalinen viljely ruokatuotannossa – uusi business maatalouteen

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

29.02.2020 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke yhdistää kolme ajankohtaista haastetta ja ratkaisee niitä teknologian avulla. Ensimmäinen haaste on maatalouden rakennemuutos, joka vaikuttaa ilmiönä myös Etelä-Pohjanmaalla. Toinen haaste on maatalouden ilmastovaikutusten pienentäminen ja kolmas haaste on vastaaminen globaaleihin ruokatrendeihin uusilla suomalaisilla tuotteilla. Edellä mainittuihin haasteisiin etsitään ratkaisua vertikaalisen viljelyn teknologialla. Hankkeessa hyödynnetään Seinäjoen ammattikorkeakoulun omistamaa kasvatuskonttia, joka sisältää 20 kasvatusalustaa neljässä kerroksessa, tulvakastelujärjestelmän, LED-kasvatusvalot, lämmityksen ja ilmankosteuden säätömahdollisuuden. Etelä-Pohjanmaalla on ollut vähän puutarha-alan kehittämishankkeita verrattuna muun alkutuotannon hankkeisiin, joten tämä hanke nostaa alan tietoutta ja osaamista alueella Hankkeen tavoitteena on kehittää vertikaalista tuotantoa ja edesauttaa vertikaalisen viljelyn tuotantomenetelmää hyödyntävän yritystoiminnan käynnistymistä Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen eri työpakettiin. Hankkeessa ja sen toimenpiteissä huomioidaan koko ruokaketju alkutuotannosta loppukäyttöön. Ensimmäinen työpaketti keskittyy tuotantoon ja tuotannon kehittämiseen. Toisessa työpaketissa luodaan toimintaohjeet turvallisesta kasvatusprosessista ja kolmas työpaketti keskittyy yritystoiminnan kehittämiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen maanviljelijät, kiinteistönomistajat ja ruoka-alan yritykset. Hankkeen tapahtumista ja tilaisuuksista sekä tuloksista tiedotetaan hankkeen verkostoille, suurelle yleisölle ja aihepiirin muille toimijoille erilaisten tiedotuskanavien kautta. Hankkeen työpakettien tuloksista laaditaan sähköisiä julkaisuja, joita voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

111792

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt