Hanke
Kehittämishanke - 50108

Vesille viihtymään

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry

08.06.2017 - 25.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä lähivesien käyttöastetta ja edistää kalastusharrastusta, saada paikalliset asukkaat luontoon ja liikkumaan, lisätä yhteisöllisyyttä kylissä ja asuinalueella ja hyödyntää lintutorneja ja kunnostettuja kohteita. Hankkeen aikana järjestetään ulkoilutapahtumia järvillä ja joilla paikallisten yhdistysten kanssa ja mahdollisesti esimerkiksi Valonian kanssa. Kahden vuoden aikana järjestetään kolme ulkoilutapahtumaa per kohde. Kohteita hankkeeseen otetaan mukaan 3-5 eli tapahtumia järjestetään hankkeen puitteissa vähintään yhdeksän kertaa. Ensimmäinen tapahtuma olisi syksyllä 2017, seuraava keväällä 2018 ja kolmas syksyllä 2018. Ohjelma ja teemat olisivat kohteesta riippuen esimerkiksi kalastus, turvallinen liikkuminen vesillä ja rannoilla, ympäristö, jokamiehenoikeudet, kaloihin, lintuihin ja muihin eläimiin tutustuminen, linnunpöntöt ja luontopolut. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

50108

Aloituspäivämäärä

08.06.2017

Loppumispäivämäärä

25.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt