Hanke
Kehittämishanke - 263589

Vesiviisas maaseutu

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on lisätä tietoisuutta maa- ja metsätalouden vesien- ja luonnonhoidon keinoista, joilla tähdätään vesien hyvän tilan säilyttämiseen ja vesien tilan parantamiseen Etelä-Savossa. Lisäksi tavoitteena on parantaa vesiensuojelun tasoa Etelä-Savossa metsä- ja maataloussektorilla. Tämä tapahtuu mm. lisäämällä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoisuutta eri keinoista ja tuoreimmista tukikanavista, kustannustehokkaista toimenpiteistä sekä osaamista hyödyntää metsä- ja luontotietoa sekä suunnittelun ja toteutuksen avuksi kehitettyjä työkaluja. Lisäksi edistetään toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä verkostoitumista. Hanke koostuu neljästä osiosta työpaketteineen: 1) Yhdessä valuma-alueilla, 2) vesiviisasta metsänhoitoa, 3) vesiviisasta maataloutta ja 4) viestintä Projektilla järjestetään yhteensä maasto- tai lähitilaisuuksia 22 kpl sekä webinaareja 15 kpl. Hankkeen hakija ja päätoteuttaja on Suomen metsäkeskus. Osatoteuttajana hankkeessa toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja ProAgria Etelä-Savo ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

263589

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Ympäristö- ja ilmastotiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt