Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 220899

Vesiviljelyaluksen hankinta

Jannen Lohi Oy

04.12.2022 - 29.05.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yritykseemme on tarpeen hankkia toinen vesiviljelyalus vanhaa alusta täydentämään, yrityksen toimintaa tehostamaan ja kannattavuutta parantamaan, työturvallisuutta lisäämään sekä ilmastovaikutuksia vähentämään. Alusta käytetään mm. kalanviljelylaitosten ruokinta-automaattien täyttämiseen, kalojen lajitteluun sekä muissa laitosten työtehtävissä. Alus parantaa huomattavasti laitoksilla työskentelevien työturvallisuutta sekä työn tehokkuutta. Uuteen alukseen mahtuu myös enemmän rehua kerralla mitä vanhaan, ja näin yritys säästää polttoainekuluissa kalojen kasvukaudella tapahtuvien ajokertojen vähentyessä, ja myös tuotetun kalakilon hiilijalanjälki pienenee. Aluksella on mahdollista kuljettaa myös kalanpoikasia kuljetustankeissa, mikä mahdollistaa sen, ettei tyhjiä kalankasvatusaltaita jouduta tuomaan keväisin rannan läheisyyteen kalanpoikasten purkamiseksi niihin kuorma-autoista. Uusi alus mahdollistaa kasvatusaltaiden viemisen suoraan kalanviljelylaitoksille, jonne poikaset tuodaan rannasta aluksella. Kalankasvatusaltaiden hinauksessa on aina riskinsä taloudelliselle menetykselle, jota nyt hankittava alus vähentää.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

220899

Aloituspäivämäärä

04.12.2022

Loppumispäivämäärä

29.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.1 Kestävän vesiviljelytoiminnan edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kestävä vesiviljely

Toimenpiteen tarkenne

Vesiviljelyn investoinnit

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt