Hanke
Kehittämishanke - 288253

Vesj’kansan asuttavuus

Savonlinnan kylät ry

- 29.09.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vesj’kansan asuttavuus -hanke mittaa valittujen Savonlinnan saaristoalueiden paikallista kestävyyttä asuttavuusanalyysin avulla. Hanke on Älykäät kylät yhteistyöhanke. Sen tuottaa kansalaistutkimuksen avulla tietoa, jota ei ole ollut aiemmin saatavilla. Asuttavuus eli habitability -menetelmä kehitettiin Kökarin saarella 2020 ja sitä on kehittänyt eteenpäin Åbo Akatemian Saaristoinstituutti. Asuttavuudessa on kyse konkreettisista kysymyksistä, jotka määrittävät saariyhteisöjen asumiskelpoisuuden: kaikkea sitä, mitä kestävä yhteiskunta tarvitsee voidakseen pitää huolta ihmisistään, luonnostaan ja ympäröivästä vesialueista. Asuttavuusanalyysejä on tähän saakka toteutettu rannikkoalueen saaristokunnissa ja Ahvenanmaalla. Savonlinnassa hankkeen toimenpiteet toteutetaan Oravin seudulla ja Moinsalmen tienvarren kylien alueilla. Hankkeen kohderyhmiä ovat saarissa asuvat vakinaiset asukkaat, osa-aika asukkaat, alueen entiset asukkaat sekä vierailijat. Alueen asukkailta kuullaan hankkeessa oman asuinalueensa asiantuntijoina ja oman kyläyhdistyksensä edustajina. Hankkeesta hyötyvät kyläyhteisöjen lisäksi Savonlinnan kaupungin viranhaltijat, toimihenkilöt sekä päättäjät. Se, mitä puuttuu ja mitä on tehtävä, ovat kaksi eri asiaa. Se on ennakkoluuloton, järjestelmällinen kokoelma tosiasioita, ei mielipiteitä, joka ruokkii saaren asukkaita, saaria ja kaupunkia. Tiedon keräämisen jälkeen on saarelaisten ja viranomaisten tehtävä kehittää yhdessä uusia ideoita ja toimia niiden muutosten toteuttamiseksi, joita tarvitaan elinkelpoisuuden parantamiseksi – tai sitten ei. Vesj’kansan asuttavuus -hankkeen toteuttajana toimii Savonlinnan kylät ry yhteistyössä Savonlinnan kaupungin kanssa. Lisäksi hankeaikana tehdään yhteistyötä Järvi-Suomen kylät ry:n Åbo Akademin Saaristoinstituutin sekä vastaavia hankkeita toteuttaneiden tahojen kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2024 – 30.9.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288253

Loppumispäivämäärä

29.09.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt