Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 287591

Veskoniemen kalahallin laajennus

Inarin kunta

21.03.2024 - 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa rakennetaan Veskoniemen kalankäsittelytilan yhteyteen 130 m² laajennus. Hankkeen tavoitteena on lisätä vähäarvoisina pidettyjen hauen, ahvenen, mateen ja reeskan käyttöä mahdollistamalla niiden jatkokäsittely erilaisiksi tuotteiksi, kuten massaksi ja pannukaloiksi. Tämä edistää myös uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Lisäksi laajennus parantaa kalahallissa tehtävien tuotteiden laatua, sillä kalojen perkuu- ja käsittelytilat voidaan sen jälkeen selvästi eriyttää, mikä parantaa työskentelyhygieniaa. Nykyisin rysäsesongin siioista suuri osa joudutaan myymään perattuna fileointitilojen puutteen vuoksi. Laajennus mahdollistaa myös siikojen fileoinnin, mikä lisää saaliin arvoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

287591

Aloituspäivämäärä

21.03.2024

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalasatamat ja purkupaikat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt