Hanke
Kehittämishanke - 112653

Vespaikka – Vesistömaisemat vetovoimatekijänä Etelä-Savossa

ProAgria Etelä-Savo ry

30.10.2019 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vespaikka kertoo eteläsavolaisen vesistömaiseman tarinaa ja vahvistaa sen roolia ja merkitystä yritystoiminnassa, alueidentiteetin rakennusmateriaalina ja matkailun vetovoimatekijänä. Hanke tukee mm. Saimaa Geoparkin matkailun kehittämistä ja brändin rakentamista sekä Savonlinnan EU-kulttuuripääkaupunki-hanketta eli Saimaa Ilmiö 2026. Hankkeella nostetaan vesistömaisemat ja niihin kytkeytyvä kulttuuriympäristö ja -perintö, mm. elinkeinot, liikkuminen, ruoka sekä henkilöihin ja paikkoihin liittyvät tarinat, vahvaksi osaksi alueen identiteettiä ja vetovoimaa. Kohderyhmänä ovat erityisesti alueen matkailuyrittäjät ja myös muut yrittäjät sekä kylätoimijat. Vesistömaisemissa piilevä elinkeino- ja hyvinvointipotentiaali halutaan saada hyötykäyttöön edistämään elinkeinoelämää ja asukkaiden hyvinvointia Hanke lisää ja parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä. Luomalla vuoropuhelua ja edistämällä toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista innostetaan yritys-, yhdistys- ym. toimijoita kehittämään matkailupalveluita, jotka hyödyntävät olemassa olevia kulttuuriympäristö- ja luontokohteita, kulttuuriperintöä, ruokakulttuuria sekä kylillä jo olemassa olevaa osaamista. Kylätoimijat voivat täydentää yritysten palveluja tarjoamalla matkailijoille kokemuksia paikallisesta elämäntavasta (ns. local lifestyle). Näin saadaan luotua monipuolisia ja houkuttelevia matkailupalveluita ja vahvistettua yritystoiminnan kannattavuutta sekä säilytettyä palveluja kylillä myös asukkaiden tarpeisiin. Tavoitteena on lisätä ja parantaa maaseudun yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista, edistää maiseman tuotteistusta sekä saavuttaa konkreettisia hoitotuloksia maisemassa ja kulttuuriympäristössä. Tavoitteisiin päästään järjestämällä infoja, pienryhmiä, retkiä ja työpajoja, jotka palvelevat myös verkostoitumista. Tuottamalla sisältöä mm. matkailukanaviin tarjotaan yrityksille ideoita ja tietoja ja samalla voidaan ohjata matkailijoiden kiinnostusta alueeseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112653

Aloituspäivämäärä

30.10.2019

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt