Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 207175

Vetovoimaiset virkistysalueet

Äänekosken kaupunki

31.08.2022 - 27.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa parannetaan monipuolisesti Äänekosken eri virkistysalueiden palvelutasoa. Kohteina ovat Kangaslammen leirikeskus, Kapeenkosken retkeilyalue, Petäjäsaari, Viukarin saari, Rekolahti. Matilanvirta ja Wanhan aseman alue. Kangaslammen leirikeskuksen yhteyteen ja Kapeenkosken retkeilualueelle rakennetaan huoltorakennukset. Lisäksi Kapeenkosken retkeilyreitin varrella olevia taukopaikkoja parannetaan. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän Wanhan aseman alueen palvelujen saavutettavuutta parannetaan opasteviitoin. Petäjäsaareen, Viukarin saareen ja Rekolahteen hankitaan kuivakäymälät ja opastekyltit. Matilanvirralle hankitaan uusi laituri, mikä mahdollistaa pienten veneiden lyhytkestoisen vierailun alueella nykyistä paremmin ja runsaslukuisemmin. Kaikkien em. virkistysalueiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannetaan opastekyltein, joissa mm. huomioidaan kierrätyksen merkitys ja yleinen turvallisuus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

207175

Aloituspäivämäärä

31.08.2022

Loppumispäivämäärä

27.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt