Hanke
Kehittämishanke - 265650

Vettä varmasti itäpuolelle

Lankojärven vesiosuuskunta

- 30.05.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lankojärven vesiosuuskunnan hankkeella on tarkoitus parantaa huoltovarmuutta Matinlompolon kylässä ja Lankojärven Itäpuolella. Hankkeen toiminta-alueella toimitetaan puhdasta juomavettä vettä Lankojärven Itäpuolelle kahdella eri linjastolla, jotka on vedetty järven pohjaa myöten Länsipuolen päälinjalta. Kyseisten linjastojen päässä itäpuolella on noin 30 taloa tai mökkiä, jotka ovat riippuvaisia tämän linjauksen toimivuudesta. Tällä nyt suunnitteluun tulevalla hankkeella syötettäisiin puhdas vesi Matinlompolon kylän kautta itäpuolelle, jossa samalla yhdistettäisiin kahden järven pohjaa kulkevan linjan kautta vetensä saavat taloryhmät toisiinsa. Kaikkiaan uutta vedettävää linjastoa tulisi, vähän tulevan suunnittelun linjauksista riippuen 2,5- 3,0 km. Hyödynsaajina hankkeelle ovat Lankojärven ja Matinlompolon kylien asukkaat. Toteutusaikataulu etenee seuraavasti. Suunnittelu tehdään talvikaudella 2023-2024 ja toivon mukaan itse rakentaminen voitaisiin toteuttaa joko vuonna 2024 tai viimeistään 2025?

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

265650

Loppumispäivämäärä

30.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt