Hanke
Kehittämishanke - 170589

VeVa -Vetovoimainen ja vastaanottava kylä

Suomen Kylät ry, Finlands Byar rf

31.10.2021 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on auttaa paikallisyhteisöt tunnistamaan ja havaitsemaan paremmin yhteiskunnallisen roolinsa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoavina ja vahvistavina yhteisöinä sekä oman ympäristönsä elinvoimaisuutta edistävinä tahoina. Hanke tarjoaa osallisuusvalmennusta ja paikallisia kehittämistyöpajoja kyläyhteisöjen toiminnan brändäämisen sekä vastaanottavuuden ja osallisuuden lisäämiseksi. Osallisuusvalmennukset ovat koulutuksellisia tilaisuuksia, joissa tarjotaan myös välineitä ymmärtää oman yhteisön rooli paikallisen identiteetin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden näkökulmasta. Osallisuusvalmennukset ovat toiminnallisia ja painopiste on teorian sijaan oman yhteisön tilanteen havainnoinnissa, erilaisten osallistujaryhmien tarpeiden ymmärtämisessä ja oman toiminnan tavoitteellisemmassa kehittämisessä ja tarkastelussa. Paikallisissa kehittämistyöpajoissa kyläyhteisöt tunnistavat ja nimeävät kehittämistarpeitaan ja haasteitaan (esim. aktiiivien vähäinen määrä, toiminnan laajentaminen) sekä ideoivat luovan ja määrätietoisen prosessin avulla uusia ratkaisuja haasteisiin vastaamiseksi. Työpajat ovat hyväksi havaitun kumppanuuspöytämallin kaltaisia työskentelyn ja keskustelun alustoja, joissa asioiden jakaminen ja ideointi viedään ammattilaisten avustamina (fasilitoimina) ratkaisuiksi asti. Työpajojen tuloksina syntyy toimintamalleja, jotka vastaavat yhteisön itse määrittelemään haasteeseen (Toimintamalli on = ratkaisu yhteisön ongelmaan). Kehittämiseen osallistuvat sekä yhteisön paikallistoimijat että sidosryhmät (esim. paikallisyrittäjät), jotka nähdään uuden toimintamallin syntymisen näkökulmasta olevan avainasemassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

170589

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt