Hanke
Kehittämishanke - 272719

Vihreä seikkailu – Green Adventures

Kuudestaan ry

- 27.02.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen teemoja ovat oman kotiseudun vahvuuksien esille nostaminen, osallisuuden ja tiimityöskentelyn vahvistaminen sekä nuorten luontosuhteen kehittäminen. Kestävän kehityksen osa-alueita, luonto- ja erätaitoja ja esimerkiksi ekologisia valintoja arjessa ja myös matkailussa nostetaan esiin. Teemoja käsitellään paikallisin ja kansainvälisin toimenpitein, joita toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuudestaan ry:n toimialueella: Alavudella, Kuortaneella, Soinissa ja Ähtärissä nuoria kiinnostaa erityisesti mahdollisuus kansainvälistymiseen. Paikallisilta nuorilta nousseiden toiveiden ohella tarve tähän on selkeästi olemassa tilastojen valossa, sillä Etelä-Pohjanmaa on Suomen vähiten kansainvälistynyt maakunta monella mittarilla. Hankkeessa nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Tässä tavoitteen toteuttamisen mahdollistaa myös Kuudestaan ry:lle myönnetty Erasmus+ -ohjelman akkreditointi, joka tuo rahoituksen keskimäärin kolmesta neljään nuorisovaihtoon vuodessa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin nuoristoimen ja Töysän 4H-yhdistyksen kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

272719

Loppumispäivämäärä

27.02.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt