Hanke
Kehittämishanke - 68192

Viialan liikuntahallihanke

Akaan Jalkapalloilun Tuki Oy

28.02.2018 - 12.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Viialan Palloiluhalli ja Hirvialhon koulun liikuntasali ovat käyttökiellossa homeongelmien vuoksi. Urheiluseurat voivat käyttää niitä omalla riskillä. Viialan yli 750 koululaisilla ei ole lainkaan lähiliikuntapaikkaa syys- ja talviaikaan. Liikuntahalliongelmaan haetaan ratkaisua Akaan kaupungin, kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin yhteishankkeella, jonka tavoitteena on rakentaa eristetty, teräsrunkorakenteinen liikuntahalli Akaan Viialaan. Koulut käyttäisivät hallia klo 08.00-16.00 välisenä aikana ja iltaisin se olisi urheiluseurojen käytössä. Alustavien suunnitelmien mukaan hallin mitat ovat 45 x 84 x 9 metriä ja 3 780 neliömetriä. Halliin on suunniteltu lentopallo- ja koripallokenttiä, futsal- ja salibandykenttä, juoksusuora ja pieni (30x45 m) tekonurmikenttä jalkapalloilua varten. Pukusuojat ja sosiaalitilat sijoitetaan konttiin hallin ulkopuolelle. Hankkeen arvioitu kustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa. Projekti hakee Opetusministeriöstä 550 000 euron avustusta urheilupaikkojen rakentamista varten. Tämän hankkeen tavoitteena on tehdä Viialan liikuntahallin rakentamisesta selvitystyö. Tämän työn tuloksena tehdään päätös, josko halli rakennetaan tai ei. Projektissa tehdään hankesuunnitelma, jossa päätetään seuraavat asiat: 1. Hankkeen lopullinen sijoituspaikka ja sen edellyttämät liikenne ja paikoitusjärjestelyt 2. Liikuntahallin yhtiömuoto ja sen mahdolliset osakkaat. Osakkaiden toivomukset hallin suunnittelussa. Liikuntahallin lopullisten piirrustusten valmistelu ja rakennusluvan haku. Liikuntahallin pohjatutkimukset- ja piirrustukset. 3. Hankkeen rahoitussuunnitelma. Lainahakemus paikallisille pankeille. Hankkeen osapuolten rahoitusvastuut. Rahoitushakemus Opetusministeriölle. 4. Akaan kaupungin ja kolmannen sektorin välinen maanvuokra ja kumppanuussopimus 5. Hallin toimittajan ja eri alihankkijoiden kilpailutus 6. Hankkeen markkinointi kuntalaisille ja tukikampanjan organisointi 7. Liikuntahallin operatiivisen toiminnan ja hallinnon organisointi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

68192

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

12.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt