Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 131496

VIIMESEN PÄÄLLE

Kortejärven Ympäristön metsästysseura r.y.

30.04.2020 - 01.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Haapajärven kaupungin keskustasta noin 10 km etäisyydellä , luoteis-pohjoisosassa Haapajärveä toimiva Kortejärven Ympäristön Metsästysseura ry omistaa ns Kuuhingon majan ja sen pihapiirinssä saunarakennuksen ym toiminnassa tarvittavat rakennukset. Metsätysseuramme laajensi Kuuhingon metsästysmajamme käyttöä laajemmankin väen keskuuteen Leader-rahoitteisen hankkeen avulla. Alueelle on rakennettu mm. uusi sauna viihtyisine takkahuoneineen . Majamme tähänastisesta käytöstä saamamme palautteen perusteella totesimme olevan tarvetta lisäinvestointeihin mm. saunarakennuksen terassin käytön lisäämiseen lasituksen ja eristämisen avulla, terassille tulevan grillipisteen ja ulos piha-alueelle rakennettavan paviljongin rakentamiseen, majan ja saunarakennuksen tasaisen tasaiseen lämmityksen saamiseen valitsemamme maalämpöjärjestelmän avulla, nykyisillä ilmalämpöpumpuilla täydennettynä. Porakaivoveden puhdistusjärjestelmän ja maalämpöjärjestelmän kanssa yhteisen rakennuksen rakentamiseen ja lähiluontopolun rakentamiseen. Suunnitellut investoinnit toteutetaan pääosin talkootyönä , vain vaativimmissa töissä käytetään ammattilaisten apua. Tämä kohtuullistaa kustannukset ja pienentää näin taloudellista riskiä. Hankkeen päävastuussa olevan Kortejärven Ympäristön metsästysseuran jäsenet ovat ennakkotietojen mukaan sitoutumassa erinomaisesti suunniteltuun rakentamiseen josta syystä myöskään töiden toteuttamisessa emme näe suuria riskejä , Talkootyöhön on tulossa myös muita tahoja

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

131496

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

01.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt