Hanke
Kehittämishanke - 111580

Viipale

Leader Viisari ry

01.03.2020 - 31.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Paikallisuuden vahvistamiselle, vaikuttavuuden mittaamiselle, toimijoiden osaamisen lisäämiselle sekä lähidemokratian voimistamiselle on maaseudulla tilausta. Maaseudun muutosten hallinnassa Leader -ryhmät ovat tulevaisuudessakin avainasemassa. Jotta uusiin haasteisiin pystytään vastaamaan, vaatii tulevaisuuden suunnittelu analysointia. Tätä kehittämistä ja analysointia ei ole mahdollista tehdä ilman lisäpanostusta ja uudenlaisia resursseja. Tällä hankkeella arvioidaan ja analysoidaan, millaista vaikuttavuutta eri hankkeet tuottavat. Analyysien perusteella tehdään johtopäätöksiä, ennakointia ja strategista suunnittelua tulevaisuuteen. Hanke- ja yritystukien palautekysely on tehty toimintarahan kustannuksin, mutta kyselyn vaikuttavuustietoja analysoidaan tämän hankkeen toimesta. Hankkeen tarkoituksena on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisesti hyödyntää tietotekniikkaa palveluissa, vahvistaa ympäristöosaamista, paikallisvaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä sekä osallistumisen ja aktiivisuuden kehittämistä ja toteuttamista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

111580

Aloituspäivämäärä

01.03.2020

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt