Hanke
Kehittämishanke - 134988

Villa tuotteiksi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2020 - 31.12.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Villa tuotteiksi -yritysryhmähankkeella edistetään kotimaisen villan hyödyntämistä sekä rakennetaan taloudellisesti kannattavaa villan tuotantoketjua yhteiskehittämisen avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää villan tuottajien ja käyttäjien ammatillista osaamista, yhteistyötä, yhteistyömalleja ja villaketjun kannattavuutta. Villa tuotteiksi -yritysryhmähankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti Saarijärven Tarvaalassa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020-30.12.2022. Yritysryhmähankkeen pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankkeeseen osallistuvat kymmenen yritystä, joiden liiketoimintaan kuuluvat erilaiset lammas- tai alpakkatalouden sekä käsityöalan tuotteet ja palvelut. Tavoitteena on edistää näiden yritysten liiketoimintaa, ansaintamahdollisuuksia, ammatillista kehittymistä verkostoitumisen ja yhteistoiminnan kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

134988

Aloituspäivämäärä

01.09.2020

Loppumispäivämäärä

31.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt