Hanke
Kehittämishanke - 164801

Vimma

Kehräkumppanit ry

01.08.2021 - 31.05.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa edistetään paikallisjärjestöjen digitaitoja ja vahvitetaan toimintaedellytyksiä. Hankeeseen osallistuville järjestötoimijoille tarjotaan neuvontaa etäkokousvälineiden ja sähköisten työkalujen käyttöön. Tavoitteena on, että yhdistystoimijat osaavat suunnitella, kehittää ja järjestää toimintaa virtuaaliesti. Tavoitteena on, että uudet toiminta- ja osallistumismuodot vahvistavat järjestötoiminnan kiinnostavuutta ja toimintaan osallistumista. Hankeaikana kerätty tai tuotettu materiaali ja tallenteet ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä. Tavoitteena on mahdollistaa ihmisille tasa-arvoinen ja esteetön osallistuminen toimintaan vaikka ei pääsisi fyysisesti paikalle. Hankkeessa halutaan tavoittaa asiakkaita tai järjestöjen jäseniä, joilla ei ole älylaitetta tai osaamista niiden käyttöön. Tavoitteena on tarjota neuvontaa älylaitteiden käyttöön ja tukea etäosallistumista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

164801

Aloituspäivämäärä

01.08.2021

Loppumispäivämäärä

31.05.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt