Hanke
Investointihanke - 253308

Virenojan uusi nuorisoseurantalo

Virenojan Nuorisoseura r.y.

- 17.08.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Virenojan kylä on poikkeuksellisesti kasvava kylä asukasmäärältään. Tänä päivänä kylässä on n. 653 asukasta. Kylän hyvä sijainti Lahdentien varressa on houkutellut maaseutumaisesta asumisesta kiinnostuneita alueelle. Omalla autolla liikkumisen lisäksi Virenojan läpi kulkee paikallisbussiliikenne Lahteen. Kylän koulua on laajennettu v. 2016 ja se on Orimattilan suurimpia kyläkouluja Pennalan ohella, koulussa on n. 120 oppilasta. Vuosina 2019 ja 2022 koulun lähiliikuntapaikkoja saneerattiin. Orimattilan kaupunki on kaavoittanut Virenojalle tontteja koulun läheisyyteen v. 2020, ne ovat myynnissä ja osalle tonteista on alettu jo rakentamaan. Virenojan nuorisoseurantalo tuhoutui tulipalossa syyskuussa 2022. Poliisitutkinnassa osoittautui, että kyseessä oli tuhopoltto. Palanut seurantalo oli rakennettu vuonna 1908 ja sen huoneistoala oli 276 neliötä. Seurantaloa oli kunnostettu useaan otteeseen vuosien aikana ja se oli aktiivisessa käytössä ennen tapahtunutta. Vuosina 2018-2019 seurantalo maalattiin talkoilla. Vuonna 2021 seurantalon katto uusittiin. Hankkeen aikana on tarkoitus rakentaa uusi seurantalo Virenojalle, entiselle paikalle Uudisrakennuksen koko on 350 neliötä. Virenojan nuorisoseura omistaa maa-alueen, jossa tuhoutunut seurantalo oli. Rakenne- ja energiaratkaisuja parannetaan aiempaa seurantaloon verrattuna. Palaneessa seurantalossa oli ilmalämpöpumppuja ja uudessa seurantalossa on tarkoitus hyödyntää myös aurinkopaneeleja, jolloin talon käyttöaikaa olisi mahdollista lisätä: talon lämmittäminen tulisi edullisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Uuden seurantalon käyttöä on tarkoitus monipuolistaa aiempaan verrattuna: talon tila-, energia- ja muut ratkaisut voidaan toteuttaa paremmin tämän päivän käyttötarpeet huomioon ottaen (mm. liikuntamahdollisuudet). Rakennus palvelisi paremmin kyläläisiä, mutta myös talon ulkopuolisia vuokraajia. Talon käyttöastetta pyritään saamaan korkeammaksi edistämällä sen markkinointia ulkopuolisille tahoille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

253308

Loppumispäivämäärä

17.08.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt