Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 186126

Virkistyskäytön ja toiminnan investoinnit LaVe-hanke

Lapijoen vesistöjen hoito- ja suojeluyhdistys ry

31.03.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Virkistyskäytön ja toiminnan investoinnit LaVe-hankella on tarkoitus parantaa Lapijoen vesistöalueiden hyvinvointia ja hoitoa. Hankkeen avulla pyrimme edistämään myös vesistöjen kestävää hyöty- ja virkistyskäyttöä. Tavoitteemme on vesistöalueiden,vakituisten- ja kesäasukkaiden keskinäisen yhteistyön edistäminen.Toimenpiteiden aikana yhteisöllisyys paranee ja alue saa uudenlaista Yhdistyksen facebook sivusto https://www.facebook.com/LaVeHoito sekä puheenjohtaja Päivi Alako-Rehelmä gsm 044 980 1916 kertoo lisää toiminnastamme / hankkeesta

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

186126

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt