Hanke
Kehittämishanke - 278505

Virtaa Pielisen pintaan – kunnostusta porukalla

ProAgria Itä-Suomi ry

- 29.11.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Virtaa Pielisen pintaan - kunnostusta porukalla Hankkeen toteutusaika: 1.4.2024 – 30.11.2026 Hanketta toteuttaa ProAgria Itä-Suomi ry/Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Tavoitteena on kouluttaa ja sitouttaa paikallisia asukkaita ja muita kiinnostuneita vesistö- ja kalatalouskunnostuksiin Pielisen valuma-alueella. Hankkeessa koulutetaan käytännön läheisesti 15-30 paikallisella tasolla toimivaa henkilöä kalatalous- ja vesistökunnostukseen Pielisen ympäristössä. Pilottikohteilla opetellaan työtä käytännössä ja etänä teoriaa. Hanke sisältää kurssipäiviä ja etäluentoja/-tapaamisia sekä alueen tapahtumiin osallistumisia. Maastopäivissä tehdään käytännön virtavesikunnostusta (esim. kiveäminen, soraistaminen, nousuesteiden vähentäminen) ja tutustutaan vesistöihin vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi hanke on mukana erilaisissa tapahtumissa esittelemässä vesistökunnostuksia. Hanke kohdistuu Vaara-Karjala Leaderin alueelle: Nurmes, Lieksa, Juuka ja Ilomantsi. Hankkeen tuloksena on koulutukset vesistökunnostuksiin liittyen Pielisen altaan näkökulmasta ja sen pohjalta Pielisen ympärille syntyvä vesistökunnostajista muodostava ”nyrkki”, jolla on riittävä tieto- ja taitotaso toteuttaa toimenpiteitä Pielisen valuma-alueella, pääosin virtavesikunnostusta. Hankkeen kohderyhmänä on vesistökunnostuksesta ja vesien hoidosta kiinnostuneet ihmiset Pielisen valuma-alueella. Hyödynsaajina on kaikki vesistöjä hyödyntävät asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat sekä matkailijat, jotka hyötyvät kunnostetuista luontokohteista, joiden parantuneella kunnolla on lopulta merkitystä myös Pielisen altaaseen saakka (esim. vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien parantuminen Pieliseen laskevissa virtavesissä). Hanke lisää luonnon monimuotoisuutta vesistöympäristöissä. Toteutusalueena on Pielisen ympäristö (Lieksa, Nurmes, Juuka) sekä Ilomantsi. Hankkeen koulutukset kohdistuvat Pielisen altaan ympärille, tiedotusta suunnataan myös Ilomantsiin. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278505

Loppumispäivämäärä

29.11.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Luonnonvarayhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO5

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt