Hanke
Kehittämishanke - 26053

Visit Sulkava

Sulkavan Matkailu ry

18.04.2016 - 22.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Visit Sulkava-hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on kehittää matkailua paikkakunnan omaan luontoon, historiaan, tarinoihin ja perinteisiin perustuen sekä vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja lisätä alueen matkailullista tunnettavuutta. Hankkeen avulla kartoitetaan alueen luonto,- ja matkailukohteet sekä kehitetään matkailutuotteita käyttäen apuna paikallista historiaa, tarinoita ja perinteitä. Tiivistämällä toimijoiden välistä yhteistyötä, parantamalla matkailutuotteiden saatavuutta, monipuolistamalla tarjontaa ja etsimällä erilaisia toimintatapoja pyritään lisäämään alueen vetovoimaa myös matkailukauden ulkopuolella. Sulkavan paikallinen luonto, Saimaan vesistö, elämäntapa, tarinat ja historia ovat keskeisenä osana koko Sulkavan alueen matkailuelinkeinon säilymisen kannalta ja luovat erinomaiset puitteet kehittää niin kotimaisia- kuin ulkomaalaisiakin matkailijoita kiinnostavia tuotteita ja palveluita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

26053

Aloituspäivämäärä

18.04.2016

Loppumispäivämäärä

22.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt