Hanke
Kehittämishanke - 109229

Visittaivalkoski.fi -verkkosivujen kokonaisuudistus ja digitaalisen markkinoinnin kehittäminen Taivalkosken matkailualalla

Taivalkosken Matkailuyhdistys ry

01.10.2019 - 31.08.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Visittaivalkoski.fi -sivuston rakenne, toiminnallisuus ja sisältö kaipaavat kokonaisuudistuksen vastaamaan nykyajan tarpeita. Uudistettu sivusto mahdollistaa alueen matkailuyritysten tehokkaamman yhteismarkkinoinnin. Uudelle sivustolle rakennettavat API-rajapinnat mahdollistavat alueen matkailutuotteiden näkyvyyden valtakunnallisen ja kansainvälisen markkinoinnin portaaleissa, kuten Visit Finlandin kanavilla. Hankkeen aikana järjestetään työpajoja ja koulutusta digitaalisiin markkinointialustoihin liittyen alueen matkailuyrityksille ja matkailua edistäville organisaatioille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

109229

Aloituspäivämäärä

01.10.2019

Loppumispäivämäärä

31.08.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt