Hanke
Kehittämishanke - 106781

Visuálalaš Sápmi

Sámedáidaga doarjjasearvi rs, Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry

31.10.2019 - 04.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Visuálalaš Sápmi (Visuualinen Saamemaa) hanke kehittää ja edistää saamelaiskulttuurin jatkuvuutta, elinvoimaa ja näkyvyyttä taiteen keinoin. Hankkeen kautta edistetään eri taiteenalojen saamelaistekijöiden näkyvyyttä, luodaan puitteet tarjota lisää kulttuurisidonnaista sisältöä lapsille, nuorille ja ikäihmisille saamelaisalueella sekä mahdollistetaan kulttuuritarjonnan ja -tiedon laajentamista, niin paikallisyhteisöille kuin väestölle saamelaisalueen ulkopuolellakin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

106781

Aloituspäivämäärä

31.10.2019

Loppumispäivämäärä

04.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt