Hanke
Kehittämishanke - 194155

Visuveden juhlat -perinteen elvyttäminen yhteisötaidetyöskentelyllä

Artimisti ry

30.04.2022 - 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Artimisti ry hakee kehittämishanketukea Visuveden juhlat -perinteen elvyttämiseen ja uudistamiseen monitaiteellisen yhteisötaidetoiminnan avulla. Hanke toimii pilottina yhteisötaidetoiminnan juurruttamisessa kyläyhteisön arkeen. Kehitetyt ratkaisut muotoillaan nk. Taidesaarimalliksi, joka luo edellytykset toiminnan jatkumiselle tulevaisuudessa ja mahdollisuuden hyödyntää mallia myös muissa vastaavanlaisissa kyläyhteisöissä. Avustus kohdennetaan ammattitaiteilijoiden toteuttamaan monitaiteelliseen yhteisötaidetyöskentelyyn Visuveden kyläyhteisössä, yhteisötaideosaamisen siirtämiseen paikallisille ja seutukunnan taiteen ammattilaisille, sekä Taidesaarimallin muotoilemiseen. Lisäksi tuella katetaan hankkeen muita toteutukselle välttämättömiä kuluja, kuten vakuutuksia sekä markkinointikuluja. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2022-31.8.2023 tiiviissä yhteistyössä Visuveden Nuorisoseuran, Visuveden Työväenyhdistys Kehitys ry:n ja Visuveden kyläyhdistys ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

194155

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt