Hanke
Investointihanke - 269962

Voimantalon vesi- ja lämpösaneeraus

Västilän Voima r.y.

- 28.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on turvata Voimantalon vesihuolto uusimalla vanhemman Voimantalon porakaivon uppopumppu. Hankkeen toinen osatavoite on energian säästö. Sähkön hinnan ja siirtokustannusten noustua vuosittaiset energiakustannukset ovat nousseet yli 4.000:n € vuodessa. Energian säästöä ja tasaisempaa sisälämpöä saadaan lisäämällä talon ullakolla olevan n. 12 vuotta vanhan puhallusvillakerrosta kahvilan, eteisen ja wc-tilojen yläpohjan kohdalta. LIsäys noin 20 cm puhallettuna n. 150 m2 alueelta. Hankkeesta kokonaisuudessaan vastaa hakijayhdistys, Kaivon saneerauksessa käytetään talon aiemmista LVI-rakentamsisesta ja huollosta vastannut paikallinen urakoitsija (Mivapor Oy). Puhallusvillan lisäys tehdään kokonaan oman talkootyönä. Villapuhalluksen tarvikkeet hankitaan lähirautakauppiaalta (Tmi K. Haikka ky). Kaivon kunnostukseen liittyy soveltuvin osin omaa talkootyötä LVI-asentajan apuna.. Odotetut vaikutukset hankkeelle ovat talon jatkossa keskeytymätön vesihuolto ja sähköenergian säästö. Hyödynsaaja on erityisesti hakijayhdistys paremman talouden tasapainon muodossa energian säästön osalta. Kesketymättömän vesihuollon osalta hyödynsaajia ovat myös talon runsaslukuiset käyttäjät. Hankkeen aikataulu on kaivon saneerauksen osalta joulukuu - 23, villan puhallust toteutetaan loppukesän ja / tai alkusyksyn --24 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269962

Loppumispäivämäärä

28.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt