Hanke
Kehittämishanke - 100690

Voimaversot

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

31.08.2019 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Versot ovat ravinteikkaita, runsaasti erilaisia arvokomponentteja sisältäviä, ympärivuotisesti kasvatettavia siementaimia, joiden etuna on pieneltä pinta-alalta saatava suuri satomäärä. Versojen hallittu ja optimoitu kasvattaminen tarjoaisi paikallisille alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pitkällä aikavälillä koko suomalaiselle puutarha-alalle täysin uusia kilpailukykytekijöitä ja vientimahdollisuuksia. Versojen täysimittaista hyödyntämistä kuitenkin hidastaa tutkimustiedon puute versojen optimaalisesta tuotannosta ja lajikohtaisesta ravinto- ja arvokomponenttisisällöstä. Lisäksi versojen valikoima on tällä hetkellä pieni ja sitä voitaisiin kasvattaa uusilla houkuttelevilla, maukkailla ja terveyttä edistävillä erikoiskasveilla. Voimaversot-hanke luo uutta tietoa versojen kasvatuksesta ja niiden ravintoarvosisällöstä. Kokonaisuutena hankkeen tulosten pohjalta syntyy uutta tietoa ja osaamista hyödynnettäväksi puutarha-alan ja jatkojalostajien yhteistyön pohjana ja versojen hyödyntämisen tehostamiseksi. Hankkeen lopputuotteena syntyy uusia, innovatiivisia ja terveellisiä kasviksia sekä niistä jatkojalostuksessa kehitettyjä elintarvikkeita ja korkean lisäarvon hyvinvointituotteita niin kotimaan markkinoille kuin myös vientiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

100690

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt