Hanke
Kehittämishanke - 27104

Voimoo nuorista

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

11.09.2015 - 29.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun nuorille järjestettyä toimintaa, vahvistaa nuorten osallisuuden kokemusta, osallistaa nuoria ja rohkaista heitä ottamaan itse vastuuta asioista, tarjota nuorille yrittäjyysvalmennusta sekä luoda uusia yhteistyöverkostoja nuorille kohdistuvassa toiminnassa. Teemahankkeessa painottuu nuorten vastuunotto tapahtumien järjestämisessä Kaavin 4H-yhdistyksen, Nilsiän 4H-yhdistyksen ja Maaningan Kylät ry:n toimenpiteissä. Lisäksi Nilsiän 4h-yhdistys kehittää lapsille ja nuorille suunnatun mediakerhon, jossa opetellaan mm. vastuullista some-kulttuuria ja blogien kirjoittamista sekä nuorille 4h-yrittäjille yrityskummijärjestelmän, jonka avulla nuoret yrittäjän alut saavat perehdytystä ja neuvoja toimivilta yrittäjiltä. Nilsiä Pitäjäyhdistys ry:n toimenpiteessä kehitetään ja kootaan oma nuorisoparlamentti, etsitään nuorille harrastuspaikkoja mopoiluun ja pyöräilyyn sekä kartoitetaan kylien kotisivupäivitystarvetta, ja tarjotaan mahdollisuutta ostaa päivityspalvelua paikalliselta nuorelta. Rautavaaran helluntailähetys ry:n toimenpiteessä edistetään suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuuden tuntemusta järjestämällä nuorten kanssa yhteistyössä kasvatuksellisia ruokailu- ja seurustelutuokioita, joissa tutustutaan vieraisiin kulttuureihin ja vieraiden kulttuurien edustajiin. Siilinjärven Pesis ry:n toimenpiteessä kehitetään nuorten toimijoiden verkosto,jonka tehtävänä on toimia erilaisten järjestöjen ja seurojen apuna mm. tapahtumissa ja erilaisissa voimanponnistuksissa, joissa seuran oma talkooväki ei riitä. Tavoitteena on, että verkoston nuorille tarjoutuu siis jatkossa työmahdollisuuksia eri seurojen palveluksessa. Syvänniemen Hermanni ry kehittää nuorille valmentavia toimintapolkuja nuoria kiinnostavista aiheista. Toimintapolut voivat olla esim. kulttuuri-, yrittäminen- tai matkailupolku, joissa nuoria perehdytään toimimaan ko. tehtävissä kylällä sekä esim. luomaan omia tapahtumia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

27104

Aloituspäivämäärä

11.09.2015

Loppumispäivämäärä

29.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt