Hanke
Kehittämishanke - 193477

Vuolijoen biotalouden ekosysteemi

MTK Kajaani ry

28.02.2022 - 17.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tehdä laaja useampia toimialoja käsittävä kartoitus Vuolijoen alueen biokaasupotentiaalista ja sen hyödyntämisestä mahdollisimman kannattavasti ja eri toimialoja hyödyttäen. Hankkeessa kartoitetaan alueen syötteiden määrää ja laatua sekä potentiaalisia kaasunieluja. Lisäksi tarkastellaan eri toimintamuotojen kannattavuutta, minkä pohjalta voidaan tunnistaa parhaimmat edellytykset takaava toimintamalli biotalouden ekosysteemin toiminnalle. Paikallisväestön ja alueella työssäkäyvien suhtautumista ja kiinnostusta biokaasuun selvitetään myös kyselyiden kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

193477

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

17.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt