Hanke
Investointihanke - 293665

Vuorenmaan seuratalon ja paloaseman talotekniikan päivitys.

Köyliön Vuorenmaan Vapaaehtoinen Palokunta ry

- 29.09.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lämmitysjärjestelmän muutostyö vähähiilisemmäksi. Talotekniikan päivittäminen. Hankkeen toteuttaa Köyliön Vuorenmaan Vpk ry ja Vuorenmaan maaseutuyhdistys ry

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

293665

Loppumispäivämäärä

29.09.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt