Hanke
Investointihanke - 275107

Wc tilojen perusremontti ja ruokasalin modernisointi

Toivakan Rukoushuoneyhdistys Betania r.y.

- 27.02.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella modernisoidaan Betanian wc-tilat ja uusitaan ruokasalin huonoon kuntoon päässeet kalusteet. Samalla uusitaan av-järjestelmät ruokasaliin, aulaan, wc-tilaan ja kellarin kerhotilaan. Hankkeen avulla tilat saadaan paremmin käyttötarpeita palvelevaksi ja se mahdollistaa myös uusia tilojen käyttötapoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen yhteisöt ja asukkaat, erityisesti nuoret ja lapsiperheet. Hankkeen tavoitteena on parantaa tilojen käyttömukavuutta ja esteettömyyttä (invawc). Hankkeen vaikutuksesta tilojen käyttöaste paranee.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

275107

Loppumispäivämäärä

27.02.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt