Hanke
Kehittämishanke - 27878

Wellness Business Network – WeBuNet

Suomen Yrittäjäopisto Oy

01.09.2016 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hyvinvointiala on kasvanut räjähdysmäisesti ja alan ennustetaan jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa. Markkinointi- ja myyntiosaamisen on todettu olevan melko puutteellista pienissä, hyvinvointialan yrityksissä. Alati muuttuva työelämä edellyttää yrittäjämäistä otetta ja yrittäjyyden periaatteiden ymmärtämistä. Kilpailun kiristyminen pakottaa hyvinvointiyrittäjiä erottautumaan. Hyvinvointialan yrittäjien liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden kehittämiseen ja tehostamiseen sekä yrittäjien keskinäiseen yhteistyöhön tarvitaan tukea ja lisää osaamista. Hankkeen avulla aktivoidaan alueella toimivien hyvinvointivointiyrittäjien osaamispääoman kasvua sekä luodaan mahdollisuuksia yrittäjien verkostoitumiselle ja uusille innovaatioille. Aktivoidaan ja kannustetaan alan yrittäjiä toiminnan kehittämisessä ja uusia, alalle aikovia yrittäjiä toiminnan käynnistämisessä. Pitkällä tähtäimellä tuetaan maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistamista ja yritysten tuottavuutta. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

27878

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt