Hanke
Kehittämishanke - 114882

Woimaa tulevaisuuteen!

Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry

31.01.2020 - 07.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla luodaan ja pilotoidaan eri ikäryhmille / kohderyhmille suunnattuja aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen ja edistämiseen sekä sukupolvelta toiselle siirtämiseen suunnattuja tuote- ja ohjelmapaketteja. Pitkän tähtäyksen tavoitteena on luoda Oulaisista edelläkävijä alueella kulttuuriperinnön siirtäjänä. Hankkeen aikana luodaan ja testataaan erilaisille vierailijaryhmille toteutettavia ohjelmapaketteja, joissa keskeisinä elementteinä ovat osallisuus ja osallistuminen.Varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen osa hanketta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

114882

Aloituspäivämäärä

31.01.2020

Loppumispäivämäärä

07.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt