Hanke
Kehittämishanke - 38236

Woman the Hunter Kainuu

Elävä Kainuu LEADER ry

01.01.2017 - 01.11.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Woman the Hunter Kainuu -hanke on tuotettu ja suunnattu erityisesti eränkäynnistä, metsästyksestä, luonnosta ja sen tarjoamista harrastus- ja vapaa-ajan sekä elinkeinotoiminnan mahdollisuuksista kiinnostuneille Elävä Kainuu LEADER ry:n alueella asuville, toimiville (esim. alueelta kotoisin olevat muualle muuttaneet tai alueelle sukulaisuussiteitä omaavat) tai eränkäyntiä tms. luontoon liittyvää harrastaville naisille ja tytöille. Hankkeen pääasiallisen toiminta-alueen muodostavat Hyrynsalmen, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat sekä Kuhmon kaupunki. Hankkeen tavoitteena on - lisätä toiminta-alueen naisten ja tyttöjen tietotaitoa ja osaamista riistanhoitoon, eränkäyntiin ja metsästykseen sekä näiden "sivutuotteisiin" (ruokaan, kulttuuriin, koiratoimintaan, ammuntaan jne.) liittyen - osallistua metsästävien naisten verkoston rakentamiseen sekä sen jäsenten välisen yhteistoiminnan edistämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa - edistää metsästyksen ja eränkäynnin (sekä niihin läheisesti liittyvien toimintojen) tunnettuutta sekä imagon kehittymistä positiiviseksi, kestävän kehityksen periaatteet ja ekologisesti kestävän riistatalouden huomioivaksi harrastus- ja elinkeinotoiminnaksi naisten ja tyttöjen keskuudessa - innostaa yhä uusia naisia ja tyttöjä (samalla myös poikia ja perheitä) löytämään "oma juttunsa" siitä mahdollisuuksien paletista, joka jo tänä päivänä on tarjolla ja ideoida uusia tuotteita, palveluja ja toimintoja kohderyhmän käyttöön/hyödynnettäväksi (esim. uudet matkailutuotteet, toimintatavat jne.) Hanke järjestää mm. erilaisia tapahtumia, työpajoja, seminaareja ja/tai infopäiviä em. tavoitteisiin ja teemoihin liittyen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

38236

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

01.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt